Kontakt

Strokeföreningen i Hallands län

Kontakt

Adress:

 

Strokeföreningen Hallands län

Andras Carlsson

Frennarps bygata 145

302 25 Halmstad

 

”Stroketelefon”:

0702-55 27 68

E-post:

 

kontakt@strokeforeningenihallandslan.se

Postgironr: 507450-5

Titel

Namn

Telefonnummer

E-mailadress

Ordförande

Carina Pettersson

035-21 12 95

070 94 04 074

carinapetersson.carina@gmail.com

Vice sekreterare

 

Gertrud Svanberg

0340-21 94 70

 

Kassör

Andreas Carlsson

073-678 44 23

andreas.carlsson1@hotmail.com

Sekreterare

Irene Rosberg

070-996 58 30

irene@emros.se

Vice ordförande

 

Kerstin Larsson

035-10 61 75

070-40 45 299

 

kerstin.larsson@telia.com

Ersättare

Boel Larsson

070-473 03 12

ke.boel.larsson@gmail.com

Ersättare

Steinar Svanberg

 

 

Revisor

Rolf Thorin

 

 

Design: fiddelarsson.com